Veckans ord v. 12

Veckans ord är:

Androgyn

- Av grekiskans aner, man, och gyne, kvinna

- Refererar till någon eller något med både manliga och kvinnliga kännetecken och egenskaper

- Hos människor är en androgyn en person som inte passar in i de typiska manliga eller kvinnliga könsrollerna i samhället

- I vissa ursprungsmyter har urguden och urmänniskan framställts som androgyner, t.ex. den egyptiske Atum och den indiske Prajapati

Veckans ord v. 11

Veckans ord är:

Kreolspråk

- Språk som talas som modersmål, men som är utvecklat ur ett pidginspråk

- Ordförråden (till skillnad från grammatiken) kommer ofta från europeiska kolonialspråk, men i Östafrika till exempel talas kreolarabiska

Veckans ord v. 10

Veckans ord är:

Pidginspråk

- Ett språk som används för kommunikation mellan människor med olika modersmål

- Karakteriseras av en begränsad vokabulär, som oftast hämtas från ett eller flera av de inblandade språken, och en mycket enkel eller icke-existerande grammatik

- Under kolonialismen uppstod pidginspråk mellan kolonisatörernas och de inföddas språk

- Ordet pidgin uppstod under 1800-talets mitt som en benämning på ett språk som användes i kontakter mellan engelsmän och kineser

Veckans ord v. 9

Veckans ord är:

Rackare

- Busaktig eller lymmelaktig person

- Förr: biträde åt bödel med uppgifter som att kastrera, slakta, flå och gräva ned hästar samt avliva hundar och katter

Veckans ord v. 8

Veckans ord är:

Flegmatisk

- Lugn och sävlig till sinnelaget.

- Ordet kommer av flegma som betyder slem


Veckans ord v. 7

Veckans ord är:

Rudimentär

- Outvecklad, primitiv, förkrympt eller på ett tidigt stadium

Veckans ord v. 6

Veckans ord är:

Rabies

- Från latinets rabies, raseri, galenskap, av ovisst ursprung

- En, i regel dödlig, infektionssjukdom som kan drabba alla däggdjur

- Förekommer över hela världen med undantag för Antarktis, Australien samt några enskilda länder och öar

- Andra namn: vattuskräck och hydrofobi, kommer av de karakteristiska symptomen: svårt att svälja, panik vid tanken på att dricka samt oförmåga att släcka törsten


- Sverige är idag fritt från rabies

Veckans ord v. 5

Veckans ord är:

Ambivalens

- Kluvenhet, konflikt mellan motstridiga känslor, impulser eller föreställningar.

- T.ex. känslan av både hat och kärlek samtidigt mot en person.


Katt som (enligt Wikipedia) har ambivalenta känslor inför snön.

Veckans ord v. 4

Veckans ord är:

Hybris

- I den antika grekiska världen var hybris en beteckning för sådant övermod som försökte överskrida gränsen mellan gudar och människor

- Hybris var också okunskap om individens plats i världsordningen samt att ha för stor tilltro till sin egen lycka och framgång

- Används som synonym till "storhetsvansinne"

Veckans ord v. 3

Veckans ord är:

Dikotomi

- En variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier

- Delarna ska vara gemensamt uttömmande, allt måste tillhöra antingen den ena eller andra delen

- Delarna ska också vara ömsesidigt uteslutande, inget kan tillhöra båda delarna samtidigt

- Ordet kommer från grekiskans dichotomia som betyder ungefär tudelning

- Termen används till exempel inom naturvetenskap och argumentationsanalys

- Falsk dikotomi innebär ett argumentationsfel då man förutsätter att det bara finns två alternativ, när det skulle kunna vara så att båda teorierna är falska eller att de inte utesluter varandra. Ett exempel på en falsk dikotomi är skapelseläran (Kreationismen) vs. evolutionsläran (Darwinismen). De behöver inte utesluta varandra samtidigt som båda skulle kunna vara falska.


Veckans ord v. 2

Veckans ord är:

Kökkenmödding

- Arkeologisk term för boplatsavlagring av skaldjursskal, uppblandade med djurben, flintavfall, keramik och rester av härdar.

- Kökkenmöddingar har ackumulerats i förhistoriska kulturer världen över.

- I Skandinavien avses främst senmesolitiska avfallsområden vid de danska kusterna.

Jag hittade ingen bra bild på en kökkenmödding så här är en bild på lingon istället:


RSS 2.0